Hírek

Főtér-program 2009 - 2010

Főtér-program 2009 - 2010

A hosszúra nyúlt tél és a régen várt enyhülés után látványos változások indulta kmeg a Főtér-program idei munkálatainak megkezdésével. Teljesen átalakul a Károlyi-szoborpark burkolata és növényzete, a Városháza épülete és a Károlyi István utca közötti területen megkezdődtek a szegély- és folyókaépítési, valamint a végleges burkolati munkák. Áthelyezésre került az István úti buszmegálló és taxiállomás, megkezdődtek az eredeti buszmegálló járdaburkolatának felújítási munkái.

Elvégzett munkák

1. Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása, konténerek, szociális helyiségek elhelyezése – bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, őrzés felállítása.

2. A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.

3. Húsbolt és BKV pavilon elbontása.

4. A parkoló berendezések gyártása és szerelése, valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú korlátok leszállítása. A parkoló üzemszerűen működésének biztosítása.

5. A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejeződtek, a föld visszatöltése megtörtént.

6. A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának a szerkezetépítési munkái befejeződtek.

7. A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a földvisszatöltési munkákkal együtt.

8. A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna szerkezetépítési munkái befejeződtek, a vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdődött.

9. A templom új csatorna rákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.

10. A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.

11. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út I. ütemének bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került. A piaccsarnok előtetőjének elbontása szintén elkészült.

12. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út II. ütem bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került.

13. A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái befejeződtek az ütemtervnek megfelelően a keramitos parkoló felőli merőleges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkáival együtt.

14. A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése, valamint a végleges burkolati munkák befejeződtek.

15. A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak, a felmenő falszerkezet elkészült.

16. A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a Duna tengely burkolási munkái akadálytalanul folytatódhassanak.

17. A csobogók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése befejeződött.

18. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek nyomvonali kialakításának befejezése.

19. A Károlyi szoborpark területének kitakarítása befejeződött.

20. A Szent István tér 1-4 sz. előtti NA100 GÖV vezeték kiváltása megtörtént.

21. A katolikus templom mellett elhelyezkedő un. szimbolikus kerítés, illetve a kiülő támfal szerkezetépítési munkái befejeződtek, a főbejárat új kialakításának bontási és építési munkáival együtt.

22. Bontási munkák folytatása a téren.


Jelenlegi munkálatok1. A Városháza épülete és a Károlyi István utca közötti területen megkezdődtek a szegély- és folyókaépítési munkák, a CKT hordozóréteg kialakításával valamint a végleges burkolati munkákkal.

2. Károlyi szoborpark területének bontási és szegélyépítési munkái megkezdődtek.

3. Az NA400 GÖV vezeték kiváltási munkái – keramitos parkoló melletti területen, valamint a Kemény Gusztáv utcában a József Attila u. csomópontjáig tartó szakaszon – befejeződtek, a burkolat helyreállítási munkák folyamatban vannak.

4. A Városháza főbejárata előtti parkoló északi felének burkolatbontási, folyókaépítési munkái megkezdődtek, CKT hordozóréteg kialakításával együtt.

5. Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása a Károlyi szoborparkban valamint a Városháza épülete körüli területen. Az elektromos kábelek védőcsöveinek telepítése folyamatos.

6. A Városháza épületét körülölelő porphyr burkolat elhelyezése folytatódott.

7. A vízi-játékok szerkezetépítési munkái folytatódnak – a vízgépészet kivitelezési munkái megkezdődtek.

8. Az István úti buszmegálló és Taxi állomás áthelyezésre került, az eredeti buszmegálló járdaburkolatának felújítási munkái megkezdődtek.

9. A Mády Lajos u. bontási munkái megkezdődtek.

10. A Templom u. és a Károlyi István u. kereszteződésében a szegélykorrekciós munkák megkezdődtek.


Közeljövő munkálatai


1. A burkolási, szegély elhelyezési munkák folytatása, komplettírozása.

2. A vízi-játékok szerkezetépítési munkáinak befejezése, vízgépészeti munkák folytatása.

3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a vezetékhálózatok kiépítésének folytatása. A végleges közvilágítási hálózat kiépítésének folytatása.

4. A Városháza épülete körüli területeken, a Károlyi szoborparkban a megkezdett munkák folytatása.

5. A Mády Lajos u. és a Templom u-i csomópont bontási-építési munkáinak folytatása.

6. A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivó kutak – építési munkáinak folytatása.

7. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.

2010.03.22.

Dokumentumok, letöltés

Partnereink